Zápis 4/2011 ze zasedání osadního výboru Hrachovec konaného dne 1.9.2011 v KD Hrachovec

09.09.2011 19:19

Zápis 4/2011 ze zasedání osadního výboru Hrachovec konaného dne 1.9.2011 v KD Hrachovec

 

Přítomni:

Ing.Jan Weiss, Evžen Knebl, Radek Vaigl, Miroslava Kovářová, Jaroslav Došek, Lubomír Melichařík, Ing. Josef Vrátník

 

Hosté:

Vladimír Místecký

 

Program:

  1. Kontrola a plnění usnesení
  2. Žádost p. Pauka o umístění retardéru a značky "Obytná zóna"
  3. Žádost p. Kuběny o opravu komunikace
  4. Žádost p. Zetkové o opravu přístupové cesty
  5. Žádost o obnovu veřejného osvětlení v ulici Na Kouty
  6. Výstavba chodníku směr Šafaříkova
  7. Zřízení parkoviště u MŠ Štěpánov
  8. Sdělení nesouhlasu se záměrem MÚ manželů Gondových
  9. Žádost o rozšíření veřejného osvětlení v ulici směr Šafaříkova

 

K bodu 1:

OV  Hrach. 2011/13 – Souhlas s umístěním retardéru - splněno

OV  Hrach. 2011/14 – Žádost občanů o revizi spádu kanalizace – splněno

OV Hrach. 2011/15 – Provádění oprav místních komunikací – komunikace od Válků by opravena v rámci povodňových škod 2010 z dotací Ministerstva pro místní rozvoj. Dle OKS jako správce komunikace byla oprava zcela opodstatněná.

OV Hrach. 2011/11 – Žádost o opravu místní komunikace – ulice Příční – OKS se nevyjádřilo

OV Hrach. 2011/12 – Žádost o připojení lokality pod Točnou k vodovodu a kanalizaci – OKS se nevyjádřilo


Přijatá usnesení

OV Hrach. 2011/16 Žádost OKS o vyjádření k předchozím usnesením.

OV Hrachovec znovu žádá OKS o vyjádření k usnesení OV Hrachovec - OV Hrach. 2011/11 a OV Hrach. 2011/12 ze den 5.5.2011.

 

OV Hrach. 2011/17 Žádost p.Pauka o umístění retardéru a značky „Obytná zóna“

OV nedoporučuje z finančních důvodů umístění retardéru a dopravní značky „Obytná zóna“ na ulici „Ke staré hospodě“.

 

OV Hrach. 2011/18 Žádost p. RNDr.Kuběny o opravu komunikace

OV Hrachovec doporučuje OKS provedení opravy komunikace k č.p. 126, 136, 237, 8 a 59 v nezbytně nutném rozsahu (recyklát).

 

OV Hrach. 2011/19 Žádost p. Zetkové o opravu přístupové cesty (příloha1)

OV Hrachovec žádá OKS o zařazení opravy místní komunikace k č.p. 198, 234 a 213 do plánu na rok 2012.

OV Hrach. 2011/20  Žádost o obnovu veřejného osvětlení v ulici Na Kouty

OV Hrachovec žádá OKS o obnovu veřejného osvětlení v ulici Na Kouty bezdůvodně zrušeného na jaře tohoto roku.

 

OV Hrach. 2011/21  Výstavba chodníku směr Šafaříkova.

OV Hrachovec žádá OKS o informace ohledně přípravy výstavby chodníku ve směru Štěpánov, zejména s problematikou výkupu pozemků od občanů.

 

OV Hrach. 2011/22   Zřízení parkoviště u MŠ Štěpánov

Občané Hrachovce žádají OKS o urychlenou přípravu a realizaci parkoviště u MŠ Štěpánov.

 

OV Hrach. 2011/23 Sdělení nesouhlasu se záměrem MÚ manželů Gondových (příloha 2)

OV Hrachovec žádá MÚ Val. Meziříčí o vyjádření k uvedenému nesouhlasu.

 

OV Hrach. 2011/24 Žádost o rozšíření veřejného osvětlení v ulici směr Šafaříkova

OV Hrachovec žádá OKS o doplnění 1 ks lampy veřejného osvětlení na ulici K Meziříčí u odbočky k Vrátníkům z důvodu velké frekvence chodců a nepřehlednosti tohoto místa.

 

 

Zapsal: Ing. Jan Weiss

—————

Zpět