Zápis z 1. zasedání osadního výboru Hrachovec konaného dne 27.3.2007 ve 20:00 hodin v KD Hrachovec

28.03.2007 19:09

 

Přítomni: Ing.Jan Weiss, Jaroslav Došek, Petr Mizera, Evžen Knebl, Radek Vaigl

Hosté: Ing. Josef Vrátník

Program zasedání:

  1. Volba předsedy osadního výboru Hrachovec

  2. Organizační opatření


Přijatá usnesení:

OV Hrach. 1/01 Volba předsedy osadního výboru Hrachovec
Všichni přítomní členové osadního výboru se jednomyslně dohodli, že funkci předsedy osadního výboru Hrachovec bude vykonávat Ing. Jan Weiss.

OV Hrach. 2/01 Organizační opatření
Osadní výbor Hrachovec se dohodl, že bude mít svá zasedání pravidelně každé první pondělí v měsíci v 18.00 hodin v salonku Sport baru v KD Hrachovec.

Zapsal: Ing. Jan Weiss
Zápis ověřil: Jaroslav Došek

—————

Zpět