Zápis z 2. zasedání osadního výboru Hrachovec konaného dne 16.4.2007 v 18:00 hodin v KD Hrachovec

16.04.2007 20:05

 

Přítomni:

za OV Hrachovec: Ing.Jan Weiss, Jaroslav Došek, Petr Mizera, Evžen Knebl, Radek Vaigl

za MÚ Val.Meziříčí: Jiří Částečka, Mgr.Jiří Pernický, Vlastislav Navrátil


Program zasedání:
Pořádání hudebního festivalu "Hrachovka" ve dnech 27. a 28.7.2007.

Přijaté usnesení:

OV Hrach. 2/01
Osadní výbor v Hrachovci souhlasí s konáním hudebního festivalu "Hrachovka" ve dnech 27. a 28.7.2007 na katastru místní části Hrachovec za těchto podmínek:

Město Valašské Meziříčí pronajme pozemky za účelem konání této akce pouze agentuře PEAS Production s.r.o., která tuto akci pořádá.
 

  • Pozemky, které jsou v současné době v pronájmu SK Hrachovec může pronajmout třetí straně pouze SK Hrachovec.

  • Město Valašské Meziříčí smluvně zajistí s pořádající agenturou úklid odpadu v průběhu akce a po ukončení akce nejen na místě pořádání festivalu, ale i v jeho okolí ( rozmístění pytlů na odpad minimálně v okruhu 1 km od místa pořádání). Osadní výbor navrhuje zajištění úklidu po skončení akce např. formou vratné kauce od pořádající agentury.

  • Provedení úklidu místa akce a jeho okolí bude provedeno do 5 pracovních dnů od ukončení akce.

  • V průběhu konání akce bude provedeno alespoň částečné uzavření komunikace od mostu přes Bečvu k odbočce na Kouty.

  • Pořádající agentura zajistí pro účastníky akce pitnou vodu smluvně s VaK Vsetín nebo SK Hrachovec napojením na jejich rozvod vody.

  • Bude zajištěno dostatečné množství parkovacích ploch i mimo místní část a pořadatel organizačně zajistí jejich využití.


Město Valašské Meziříčí vypracuje s pořádající agenturou PEAS Production s.r.o. písemnou smlouvu o pronájmu pozemků a pořádání akce, ve které budou zapracovány připomínky OV Hrachovec. Tato smlouva bude před jejím podpisem předána osadnímu výboru k odsouhlasení.

Zapsal: Ing. Jan Weiss
Zápis ověřil: Jaroslav Došek 

—————

Zpět