Zápis z 5. zasedání osadního výboru Hrachovec konaného dne 2.8.2007 v 18:00 hodin v KD Hrachovec

08.10.2007 21:09

 

Přítomni: Ing. Jan Weiss, Petr Mizera, Evžen Knebl, Radek Vaigl, Jaroslav Došek

Program zasedání:

  1. Provedení úklidu po akci Hrachovka 2007

  2. Žádost firmy ARPETA Group, a. s. o prodej pozemku p.č. 1181 v k. u. Hrachovec

  3. Žádost p. Žilinského o prodej části pozemku p.č. 144/1 v k. u. Hrachovec

  4. Žádost občanů Vichur o informaci k výstavbě vodovodu

  5. Řešení dopravní situace při vyústění místní komunikace z Vrchoviny

  6. Stav kanalizace v dolní části Hrachovce – stav řešení

 

 

Přijatá usnesení:

OV Hrach. 5/01 Provedení úklidu po akci Hrachovka 2007
Úklid na pronajatých pozemcích a v okruhu 1 km od místa konání byl proveden v požadovaném rozsahu a osadní výbor v Hrachovci souhlasí s vrácením kauce pořadateli akce společnosti PEAS Production s. r. o..

OV Hrach. 5/02 Žádost firmy ARPETA Group, a. s. o prodej pozemku p. č. 1181 v k. u. Hrachovec
Osadní výbor v Hrachovci s prodejem uvedeného pozemku nesouhlasí, protože na uvedeném pozemku je příjezdová komunikace k lokalitě Hrádky. Prodejem uvedeného pozemku by byl značně omezen přístup k této lokalitě.

OV Hrach. 5/03 Žádost p. Žilinského o prodej části pozemku p. č. 144/1 v k. u. Hrachovec
OV Hrachovec požaduje projednat žádost s SK Hrachovec, který je vlastníkem a pronájemcem sousedních pozemků. Po vyjasnění vzájemných vztahů vydá OV stanovisko.

OV Hrach. 5/04 Žádost občanů Vichur o informaci k výstavbě vodovodu
Předseda OV Hrachovec požádá o závazné informace kompetentní pracovníky městského úřadu.

OV Hrach. 5/05 Řešení dopravní situace při vyústění místní komunikace z Vrchoviny
OV Hrachovec zajistí svolání místní šetření za účelem umístění zrcadel na této křižovatce.

OV Hrach. 5/06 Stav kanalizace v dolní části Hrachovce – stav řešení
OV Hrachovec bere na vědomí informaci o stavu řešení a proběhlých jednání ve věci provozování kanalizace ve spodní části Hrachovce

 


Zapsal: Ing. Jan Weiss
Zápis ověřil: Evžen Knebl

—————

Zpět