Zápis z 8. zasedání osadního výboru Hrachovec konaného dne 1.9.2008 v 19:00 hodin v KD Hrachovec

08.09.2008 22:10

 

Přítomni: Ing. Jan Weiss, Evžen Knebl, Radek Vaigl, Jaroslav Došek , Petr Mizera

Program jednání:

 

  1. Žádost o prodej pozemků manželé Mlýnkovi

  2. Žádost o prodej pozemků manželé Novákovi a p. Ondrušáková

  3. Úprava cesty na p.č.943 v oblasti Vichur.

  4. Umístění zrcadla na soukromém pozemku MUDr. Lišky.

  5. Žádost OV Hranická o podporu proti výstavbě Bioplynové stanice Krásno.

  6. Žádost občanů o úpravu komunikace po výstavbě vodovodu na Vichury.

  7. Žádosti o prořezání dřevin na pozemcích městaPřijatá usnesení:

OV Hrachov. 9/01 Žádost o prodej pozemků manželé Mlýnkovi
OV v Hrachovci k uvedené žádosti manželů Pavla a Marcely Mlýnkových, Hrachovec 189, Valašské Meziříčí o prodej pozemků p.č. 201/1 a části pozemku p.č. 201/3 v k.ú. Hrachovec nemá připomínek.

OV Hrach. 9/02 Žádost o prodej pozemků manželé Novákovi a p. Ondrušáková
OV v Hrachovci k uvedené žádosti manželů Aleny a Josefa Novákových, Zašovská 171, Valašské Meziříčí a paní Jiřiny Ondrušákové, Havlíčkova 910/30, Valašské Meziříčí o prodej pozemků p.č. 953/1 a p.č. 946/4 v k.ú. Hrachovec nemá připomínek.

OV Hrach. 9/03 Úprava cesty na p.č.943 v oblasti Vichur
Není známo o jakou akci se jedná, v plánu ani v požadavcích se tato akce nevyskytuje. OV v Hrachovci zajistí další informace na kompetentních odborech MÚ.

OV Hrach. 9/04 Umístění zrcadla na soukromém pozemku MUDr. Lišky
OV Hrachovec zajistí písemný souhlas (nesouhlas) s umístěním zrcadla na pozemku p.č. 807 ve vlastnictví MUDr. Lišky.

OV Hrach. 9/05 Žádost OV Hranická o podporu proti výstavbě Bioplynové stanice Krásno
OV Hrachovec nesouhlasí s výstavbou Bioplynové stanice Krásno a podporuje aktivity OV Hranická.

OV Hrach. 9/06 Žádost občanů o úpravu komunikace po výstavbě vodovodu na Vichury
S odborem komunálních služeb bude projednáno zarovnání provizorně upravené cesty před zimním obdobím.

OV Hrach. 9/07 Žádosti o prořezání dřevin na pozemcích města
OV Hrachovec projedná s odborem životního prostředí prořezání příp.odstranění přerostlých a proschlých stromů v lokalitách proti KD (p.č.1208), na křižovatce u kaple (p.č. 1206) a v ulici Na Padělky ( p.č. 447).Zapsal: Ing. Jan Weiss
Zápis ověřil: Jaroslav Došek

—————

Zpět