Zápis z 8. zasedání osadního výboru Hrachovec konaného dne 7.4.2008 v 19:00 hodin v KD Hrachovec

15.04.2008 21:56

 

Přítomni: Ing. Jan Weiss, Evžen Knebl, Radek Vaigl, Jaroslav Došek, Petr Mizera

Program jednání:
 

  1. Informace a úkoly z jednání předsedů osadních výborů s vedením města dne 27.3.2008.

  2. Zhodnocení provedení jarního úklidu v místní části.

  3. Stížnosti občanů na rychlost projíždějících aut a měření rychlosti Městskou policií.

  4. Žádosti občanů o opravy místních komunikací.

  5. Dotaz občanů Vichur na provedení kanalizace a opravy komunikace po výstavbě vodovodu.

  6. Žádost občanů na zřízení dětského hřiště na vhodném obecním pozemku v místní části.


Přijatá usnesení:

OV Hrach. 8/01 Informace a úkoly z jednání předsedů OV s vedením města
Stanovení termínů jednání osadního výboru v Hrachovci v roce 2008 – každé první pondělí v měsíci v 19:00 hodin v KD Hrachovec (v salonku Sportbaru) – tj. 5.5., 2.6., 7.7., 4.8., 1.9., 6.10., 3.11. a 1.12.

Na nástěnce u kulturního domu budou zveřejněny kontakty na členy osadního výboru Hrachovec, termíny jednání OV a aktuální zápisy z jednání osadního výboru.

OV Hrach. 8/02 Zhodnocení provedení jarního úklidu v místní části
V některých částech nebyl úklid komunikací vůbec proveden – např. od mostku u Dobiášů po křižovatku u kaple.

OV Hrach. 8/03 Stížnosti občanů na rychlost projíždějících aut a měření rychlosti Městskou policií
Měření rychlosti není v místní části vůbec prováděno ani ze strany Městské policie ani Policie ČR – OV se pokusí zjednat nápravu tohoto stavu.

OV Hrach. 8/04 Žádosti občanů o opravy místních komunikací
OV Hrachovec projednal žádosti o opravu místních komunikací od občanů. Jedná se o tyto komunikace: do Sýkoří k č. p. 241 a 64 (K Janišům), ulice Příčná – mezi domy č. p. 52, 53, 58, 61, 62, 74, 77, 96, 105, 106, 108, 111, ulice Na Padělky – mezi domy č.p. 65, 209, 34, 33 a 50. OV nemá k těmto žádostem připomínky.

OV Hrach. 8/05 Dotaz občanů Vichur na provedení kanalizace a opravy komunikace po výstavbě vodovodu
Realizace kanalizace do oblasti Vichur by měla být provedena v rámci akce „Čistá Bečva II“ asi v roce 2010. Z tohoto důvodu bude oprava komunikace provedena pouze provizorně.

OV Hrach. 8/06 Žádost občanů na zřízení dětského hřiště na vhodném obecním pozemku v místní části
OV s žádostí na zřízení dětského hřiště souhlasí a navrhuje jako nejvhodnější parcelu č. 2 vedle kulturního domu. OV projedná tuto žádost s Městem Valašské Meziříčí.


Zapsal: Ing. Jan Weiss
Zápis ověřil: Jaroslav Došek

—————

Zpět