Zápis z jednání předsedů osadních výborů s vedením města Valašské Meziříčí konaného dne 27.3.2008

13.04.2008 21:48

 

Přítomni: dle prezenční listiny

Místo konání: Malá zasedací místnost MěÚ V.M.

Termín: 27.3.2008
 

  1. Úvod – starosta města přivítal všechny přítomné.

  2. Starosta města požádal osadní výbory o zaslání plánu práce pro rok 2008 – zaslat na chajdrna@muvalmez.cz

  3. Seznam členů OV a plán práce OV bude vyvěšen v konkrétních místních částech.

  4. Zástupci vedení města navštíví každou místní část a v doprovodu zástupců OV se osobně seznámí s problémy v dané lokalitě – pořadí a konkrétní termíny budou zkoordinovány Mgr. Chajdrnou.

  5. Pro každý OV je vyčleněna částka 500 Kč na nákup kancelářských potřeb. Požadavky budou zaslány el. poštou na adresu chajdrna@muvalmez.cz

  6. Dle vyjádření předsedů OV jsou nástěnky ve všech částech města a místních částech, klíče mají předsedové OV. Výjimku představuje OV Obora, který upřesní budoucí umístění nástěnky a OV Hranická, který nemá klíče od nástěnky na Hranické ulici.

  7. Přítomni byli seznámeni s přípravou pytlového sběru plastů.

  8. Předsedové OV požádali o zvýšení počtu kontejnerů na jarní a podzimní úklid a o větší propagaci sběrného dvora.

  9. Veškerá komunikace OV se samosprávou Městského úřadu ve věci zápisů z jednání OV, pozvánek na jednání OV a požadavků OV bude probíhat v el. formě na adresu chajdrna@muvalmez.cz

  10. Různé: na závěr starosta města Valašském Meziříčí poděkoval všem členům osadních výborů města za odvedenou práci a popřál mnoho úspěchů.Mgr. Václav Chajdrna zastupující manažer pro místní části

—————

Zpět