Zápis ze 7. zasedání osadního výboru Hrachovec konaného dne 5.3.2008 v 19:30 hodin v KD Hrachovec

14.04.2008 21:51

 

Přítomni: Ing. Jan Weiss, Evžen Knebl, Radek Vaigl, Jaroslav Došek

Hosté: Ing. Josef Vrátník

Omluveni: Petr Mizera


Program jednání:
 

  1. Stížnosti občanů na rychlost projíždějících aut v místní části.

  2. Žádost pana Jaroslava Vrány o podporu při převodu inženýrských sítí v Hrachovci - Na Jehlicích.

  3. Žádost MÚ Val. Meziříčí o projednání možností odkupu nemovitosti č. p. 46 na p. č. 290 za účelem výstavby chodníku.


Přijatá usnesení:

OV Hrach. 7/01 Stížnosti občanů na rychlost projíždějících aut v místní části
Osadní výbor v Hrachovci projedná s MÚ Val. Meziříčí možnosti umístění stacionárního radaru na měření rychlosti v lokalitě u KD.

OV Hrach. 7/02 Žádost pana Jaroslava Vrány o podporu při převodu inženýrských sítí v Hrachovci - Na Jehlicích
Osadní výbor v Hrachovci k uvedené žádosti pana Jaroslava Vrány nemá připomínek.

OV Hrach. 7/03 Žádost MÚ Val. Meziříčí o projednání možností odkupu nemovitosti č. p. 46 na p. č. 290 za účelem výstavby chodníku
OV Hrachovec projednal možná řešení odkupu nemovitosti a zplnomocnil zastupitele Ing. Josefa Vrátníka dalším jednáním v této věci.


Zapsal: Ing. Jan Weiss
Zápis ověřil: Jaroslav Došek

—————

Zpět