Zápis ze schůze OV Hrachovec 03-04/2014

06.05.2014 21:57

Zápis ze schůze OV Hrachovec 03-04/2014

Konanán 24.4. 2014 od 19:00 h v KD Hrachovec (Sportbar – malý salónek)

Přítomni: Vaigl Radek, Došek Jaroslav, Kovářová Miroslava,  Melichařík Lubomír,  Navrátil Vlastimil (Mě. Ú V. M.).

Omluveni : Ing. Vrátník Josef, Knebl Evžen

Hosté: --

Bod č.03-042014/01  Odsouhlasení prodloužení pronájmu pozemku Skauti - Hrachovec.

 OV Hrachovec navrhuje prodloužit pronájem pozemku u KD Hrachovec místnímu spolku Skautů.

Bod č.03-042014/02  Vyjádření OV Hrachovec týkající se  stížnosti manželů Stodůlkových –zábor obecní půdy p. č. 592 (celková výměra 467 m2, ostatní plocha) a p. č. 599 (celková výměra 139 m2, trvalý travní porost), vše v k. ú. Hrachovec.

OV Hrachovec navrhuje dotčené pozemky nabídnout k prodeji současným uživatelům. Jelikož pozemek je velmi svažitý, zanesená cesta je zde nevyužitá a nikomu již neslouží.

Bod č.03-042014/03   Žádost OV  Hrachovec – vyjádření se k reklamací nově vybudované vpusti u KD .

OV Hrachovec žádá o vyjádření ke stavu reklamace výše uvedené kanalizační vpusti.

Bod č.03-042014/04 OV Hrachovec upozorňuje na

-          Špatný stav obruby chodníku před domem č.p.116  poblíž areálu firmy MTT.

-          Poničenou část fasády u vstupu do KD Hrachovec

-          Neustále se zhoršující stav vozovky od č.p. 60 po Chatu u Kříže díky neodvodnění vozovky.

Bod č.03-042014/05 Požadavek na OV Hrachovec týkající se KD Hrachovec

  Navržené koupě vybavení sálu - 60 ks stolů , 250 ks židlí. Dále pak nápis nad vchod (skleněná výplň) do vstupu KD – KULTURNÍ DŮM.

Bod č.03-042014/06 Požadavek na OV Hrachovec týkající se vyřešení stavu příjezdové cesty k nemovitostem p.č 890, 884/1, 885,902 a 901/1. Viz dopis Jiří Fojtík.

OV Hrachovec navrhl řešení při schůzce na místním šetření, viz dopis zaslán na Mě.Ú. Val. Meziříčí.

 

 

Zapsal: Vaigl Radek

              Předseda  OV Hrachovec

 

—————

Zpět