Zápis ze schůze OV Hrachovec 10/ 2012

01.11.2012 07:59

Přítomní: Ing.Weis Jan, Vaigl Radek, Došek Jaroslav, Melichařík Lubomír, Kovářová Miroslava.
Omluveni: Knebl Evžen, Ing.Vrátník Josef
Hosté  : Navrátil Vlastimil (MěU V.M.,) Vaigl Vlastimil a Kovářová Zdenka oba za SDH Hrachovec

Bod č.1  Seznámení se stavem hasičské zbrojnice v Hrachovci a o plánovaných stavebních úpravách.
 - OV Hrachovec vyzve patřičné orgány MěU V.M. ,aby došlo k vysvětlení plánovaných    návrhu týkajících se hasičské zbrojnice včetně pozemků kolem KD. V Hrachovci.


Bod č. 2  Žádost občana p. Pauka Romana o umístění značky obytná“ zóna“ do ulice před č.p. 100
 v Hrachovci.

OV Hrachovec doporučuje umístění dopravní značky dle návrhu p. R. Pauka.


Bod č. 3 Žádost místních spolků o vytvoření třech menších plakátovacích ploch pro tyto spolky.
OV Hrachovec podporuje žádost místních spolků o vybudování třech menších plakátovacích ploch pro tyto spolky velikost do 2 m2 .


Bod č 4.   Požadavek  OV Hrachovec o pochůzku po obci za účasti  vedení  města .
OV Hrachovec vyzve vedení města k pochůzce po obci.


Bod č. 5   Návrh SK Hrachovec o zbudování  sociálního zařízení včetně sprch v místním KD.
OV Hrachovec souhlasí s vybudováním a navrhuje schůzku se zastupiteli MěU V.M. ohledně plánovaných stavebních úpravách v místním K.D.


Bod č. 6  OV Hrachovec opětovně žádá MěU V.M. o zbudování stání pro automobily k místnímu K.D. dle předložených návrhů na p. č. 2 (jižní část).


Bod č.7   Organizace Skauti Hrachovec upozorňuji na prosakující jímku vedle klubovny, která patří k areálu K.D. Hrachovec.


Bod č. 8  Žádost OV Hrachovec o umístění dopravní značky B1 (zákaz vjezdu) nad parkovištěm pro lyžařský vlek SKI areál Veselá směrem do obce Veselá, tak aby došlo k omezení průjezdu touto cestou.

Dle místních občanů se ve večerních hodinách a během víkendu navýšila několikanásobně průjezdnost na této komunikaci.(projednat s OÚ Zašová)


Zapsal:  Radek Vaigl
 

—————

Zpět