Zastupitelům byly předloženy tři petice

21.12.2010 11:07

Zastupitelé na svém zasedání vzali na vědomí tři petice občanů města. Ti si stěžovali na stavbu kovářské dílny v obytné zástavbě, kácení zdravého stromu javoru a na záměr výstavby parkoviště v prostoru dětského hřiště.

Obavy patnácti obyvatel místní části Hrachovec, že jejich soused místo rodinného domu s garáží staví rodinný dům s kovářskou dílnou projednával odbor územního plánování, stavebního řádu a regionálního rozvoje. „Rozestavěná hrubá stavba je provedena podle projektové dokumentace schválené ve stavebním řízení. Nic nenasvědčuje tomu, že by stavebník realizoval kovářskou dílnu. Písemné záruky, že nebude vydán souhlas se změnou užívání však nelze poskytnout, neboť stavební úřad není oprávněn předjímat svá rozhodnutí, pokud mu není znám konkrétní záměr žadatele, který by byl patrný z příslušné žádosti a dokumentace,“ uvedla vedoucí odboru Dagmar Vávrová.

Petici za záchranu javoru před domem č. 1172 na ulici Havlíčkova podepsalo třicet devět lidí. Strom má být smýcen z důvodu údržby ochranného pásma plynárenského zařízení. Pracovníci odboru životního prostředí kontaktovali společnost RWE Distribuční služby s.r.o., zda je skutečně nutné javor a další stromy nacházející se v místech vedení plynovodu odstranit. „Společnost na naši žádost provedla přesné vytyčení trasy akustickou signalizací a hloubky plynovodu. Poté konstatovala, že smýcení stromů je nevyhnutelné,“ objasnila referentka odboru životního prostředí Jitka Táborská. V těchto místech bude provedena náhradní výsadba zeleně, pokud to bude možné z hlediska umístění sítí a blízkosti objektu, o které rozhodne příslušný odbor.

Třetí petici podpořenou sedmdesáti šesti občany, kteří nesouhlasí s výstavbou parkoviště v prostoru dětského hřiště na ulici Na Šištotě, doprovázela delší debata zastupitelů. Důvodem sepsání petice občané uvádí zvýšení hlukové zátěže v této lokalitě. „Aby se předešlo peticím, byli jednotlivý občané osloveni průzkumem. Například obyvatelé domu číslo popisné 125 na ulici Květná se v březnu vyjádřili poměrem 28 ku 3 pro vybudování parkoviště. Ti samí jsou teď podepsaní v petici,“ uvedla místostarostka města Dagmar Lacinová. Zastupitelka Irena Brouwerová nesouhlasila s vybudováním parkoviště v této lokalitě. „Investujme spíše do klidové zóny, o ruch je dostatečně postaráno dvěma hernami v rozmezí sto metrů.“ Peticí se bude dále zabývat Dopravní výbor.

 

Zpravodaj Live

—————

Zpět