Zelená úsporám

07.06.2009 15:21

Platnost programu od 7. dubna 2009 do 31. prosince 2012

 

Podpořeny budou pouze žádosti na projekty, jejichž realizace byla dokončena až po 1. dubnu 2009 (dle data kolaudace nebo vystavení předávacího protokolu).

 Oblasti podpory:         

  1. Úspory energie na vytápění (komplexní a dílčí zateplení)
  2. Podpora novostaveb v pasivním energetickém standardu
  3. Využití obnovitelných zdrojů energie pro vytápění a ohřev teplé vody

 

Pokud žadatel mění zdroj vytápění, musí realizovat alespoň 2 opatření dílčího zateplení. V případě, že zdroj nemění, musí zvolit alespoň 3 opatření. Je možno žádat i samostatně na zdroj vytápění.

Žádosti je možné předkládat od 22. dubna 2009 na krajská pracoviště SFŽP. K žádosti se přikládá projektová dokumentace, krycí list technických parametrů, list vlastnictví a občanský průkaz.

Materiály, výrobky, zařízení, technologie a poskytované služby musí být uvedeny v Seznamu výrobků a technologií, resp. Seznamu odborných dodavatelů.

Podpora je přidělována jako fixní částka na m2 podlahové plochy, u oblasti C jako procentní částka z investičních nákladů na pořízení nového zdroje a příslušenství.

  

Podporovaná opatření Rodinný dům Bytový dům
Komplexní zateplení 40 kWh; 30 kWh/m2 1950 Kč/m2; max. 50% 1350 Kč/m2; max. 50%
Komplexní zateplení 70 kWh; 55 kWh/m2 1300 Kč/m2, max. 50% 900 Kč/m2, max. 50%
Dílčí zateplení - 3 opatření 850 Kč/m2; max. 50% 600 Kč/m2, max. 50%
Dílčí zateplení - 2 opatření 650 Kč/m2; max. 50% 450 Kč/m2, max. 50%
Novostavba v pasivním standardu 220 tis. Kč 140 tis. Kč
Zdroj na biomasu 80 tis. Kč; 60% 25 tis. Kč; 50%
Tepelné čerpadlo 75 tis. Kč; 30%  
Solární systémy 80 tis. Kč; 50% 35 tis. Kč; 50%
Kombinace opatření - bonus 20 tis. Kč 50 tis. Kč

 

Postup při žádosti o dotaci v rámci Zelených úspor

 

1)    Vyplnění formuláře

K dispozici na krajských pracovištích SFŽP, v pobočkách pověřených bank, na internetu (www.zelenausporam.cz).

 

2)    Pořízení technické dokumentace

Nechte si od projektanta vypracovat projektovou dokumentaci k úpravám domu, jež bývá nutná k ohlášení stavby či k získání stavebního povolení. Podle ní pak ve spolupráci s dodavatelem, autorizovaným projektantem, inženýrem či technikem nebo energetickým auditorem vyplníte Krycí list technických parametrů.

 

3)    Vybrání firmy či výrobku

Seznam dodavatelů a výrobků je na webových stránkách programu. S dodavatelem sepište smlouvu nebo alespoň objednávku a nechte si vystavit položkový rozpočet. Doklady, které firmy vystaví zkontrolujte dle vzoru faktury na webu. Jestliže jste si vybrali firmu, která v seznamu není, poohlédněte se po jiném dodavateli nebo mu doporučte, aby se do programu bezplatně zaregistroval (cca 30 dnů).

 

4)    Osobní doručení dokumentů

Nejprve si nechte potvrdit projektovou dokumentaci na krajském pracovišti. Vyplněnou žádost s průkazem totožnosti i se všemi potřebnými přílohami pak osobně odnesete do banky (originál listu vlastnictví, krycí list, projektová dokumentace, aj.). Pokud žádáte o dotaci pouze na nový zdroj vytápění, předložíte žádost pouze do banky. Vlastníci bytových domů budou vždy předkládat vše na pobočce fondu.

 

5)    Procházení kontrolou

Pracovník krajského pracoviště fondu nebo banky ověří Vaši totožnost, zkontroluje formulář a přílohy, prověří také, zda vybrané výroby a firmy jsou uvedeny v seznamech fondu. Pokud je něco špatně, dokumenty Vám vrátí k přepracování či doplnění.

 

6)    Obdržení vyrozumění o nároku na dotaci

Žádáte-li předem do 60 dnů obdržíte vyrozumění o nároku na dotaci, které má platnost u A 18 měsíců, B 24 měsíců a C 6 měsíců. Do té doby je třeba opravu domu uskutečnit.

 

7)    Realizace investice

Sehnání potřebných povolení na stavebním úřadě a uskutečníte plánovanou úpravu domu. Tu musí provést firma, kterou jste si vybrali ze SOD a je uvedena v žádosti. Nesmíte měnit ani materiály a technologie. Shromažďujte doklady a faktury, které obdržíte.

 

8)    Proplacení dotace

Na pracovišti fondu či bance předložíte faktury od dodavatelů a potvrzení, že jste zaplatili. Dále oznámení o užívání stavby, kolaudační souhlas, či protokol o uvedení zařízení do provozu. Podepište smlouvu o poskytnutí dotace. Bude-li vše v pořádku do 30 dnů obdržíte peníze na účet. Pokud ne, budete muset dokumentaci doplnit, jinak nemusí být dotace proplacena.

—————

Zpět


Diskusní téma: Zelená úsporám

Nebyly nalezeny žádné příspěvky.