Ženy ve sboru dobrovolných hasičů I. (10/18)

03.06.2009 23:21

Samostatnou kapitolu vepsaly do dějin sboru ženy. První polovina století nebyla ženám osudem, a tak činovnice něžného pohlaví se ve sboru objevily v roce 1926.

V roce 1928, 1929 to byly další a až do roku 1957 se stav udržoval u 6 až 8 žen. Velká aktivita o práci pro sbor nastala koncem 50. let, kdy naše ženy nastartovaly žeň úspěchů, zejména na poli závodním. Zde musíme vyzvednout účast žen v krajském kole v Kroměříži, kde obsadily 2. místo a ke kolu celostátnímu chyběl malý krůček. Další úspěch přišel o deset let později, kdy v Halenkově opět na stupni nejvyšším stanula hrachovecká velitelka a suverenitu potvrdili i muži, kteří ve své kategorii také nenašli přemožitele. Na dalších vítězství v okrese čeká sbor už sedm let, kdy ve Velkých Karlovicích ženy zvítězily nejen v družstvech, ale i v jednotlivcích, kde dominovala Alena Vavříková (rozená Slavíková). Za odměnu, kromě pohárů, byla účast v krajském kole v Olomouci.

Soutěž požárních družstev krajské kolo - Kroměříž 1959

—————

Zpět