Znovuobnovení hasičského sboru a léta 1913 - 1923 (4/18)

08.04.2009 21:43

Přesto však elán a chuť k práci v hasičském sboru neopadla nadobro a láska k užitečné činnosti již zapustila hluboko své kořeny. Proto po 22 měsíční přestávce se opět scházejí bývalí členové hasičského sboru a další občané. K znovuobnovení či znovuzaložení dochází 28.září roku 1913 a do čela spolku jako starosta byl zvolen Bauer Vilém, starosta obce a velitelem Cyril Vajgl. Zde došlo k dohodě s obcí, že veškerý zbylý dluh na stříkačce převezme obec bezezbytku a nadále bude spolek podporovat ročně částkou 100 korun. Zde bych chtěl připomenout, že doba od založení Dobrovolného hasičského sboru v roce 1908 až do roku 1914 byla dobou hledání cest a prostředků pro život a existenci hasičského sboru.

Tuto snahu po dokonalém chodu života spolku narušila opět léta 1914 – 1918, léta první světové války, kdy po porážce Rakouskouherské říše vznikl 28.října 1918 i náš samostatný stát Československá republika.

V důsledku válečných událostí a plnění vojenských povinností, zůstal hasičský sbor bez svých nejschopnějších lidí. Přesto se nerozpadl. Teprve v roce 1920 opět nabývá na své dřívější agilnosti a s veškerou vervou se pouští do další práce. Za přispění firmy Reich v Krásně byla opravena stříkačka a za pomoci obětavých členů opraveno veškeré nářadí. Největší radost našich členů byla dovršena usnesením obecního zastupitelstva ze dne 16.3.1922 o stavbě hasičské zbrojnice. Na tuto stavbu obec poskytla částku 4 500 Kč a dřevo a navíc zavedla jako zvláštní daň 10 Kč z každé pořádané zábavy v obci ve prospěch nákladů na stavbu zbrojnice. Proto byla ihned rozdělena práce jednotlivým členům a přikročeno k samotné stavbě. Za velké obětavosti všech členů byla pak hasičská zbrojnice (bez sušáku) dne 6.června 1923 u příležitosti oslav 15letého trvání slavnostně otevřena.

Díváme-li se zpět a hodnotíme-li tuto práci, pak nám nezbývá nic jiného, než obdivovat úsilí a aktivitu našich předků, kteří za nepředstavitelně těžkých podmínek a téměř bez finančních prostředků postavili hasičskou zbrojnici za dobu necelých 12 měsíců téměř v té samé podobě, jakou ji máme dodnes.

Hasičská zbrojnice v Hrachovci (zima 2009)

 

—————

Zpět