Zpráva o stavu města Valašské Meziříčí 2008/2009

22.05.2009 21:00

Vážení přátelé,


Máte před sebou další zprávu o stavu města, která se snaží zmapovat nejdůležitější události a rozhodnutí orgánů města od vydání Zprávy o stavu města Valašské Meziříčí 2007 (listopad 2007) dodnes.
Ani se nepokusím o shrnutí všech dat a informací ve Zprávě obsažených. Dovolte mně přesto pár poznámek k tomu, co považuji za nejdůležitější. V první řadě je to dokončení stavby krytého bazénu, rekonstrukce vězeňské kaple a vodovodu pro Lhotu u Choryně. Do oprav chodníků a komunikací jsme v roce 2008 vložili téměř 16 milionů, nemalé částky byly investovány i do místních částí našeho města a v této činnosti budeme i v tomto roce pokračovat.
Bylo zadáno zpracování dvou technických studií dopravních staveb, které představují krok k zásadnímu vyřešení katastrofální situace dopravy v našem městě. Nezapomínáme ani na organizace poskytující sociální služby, kterým jsme zdvojnásobili příspěvky do jejich rozpočtu. O spolufinancování sociálních a sportovních aktivit se pak přičinila řada společností, které podnikají na území Valašského Meziříčí, za což jim jménem našeho města co nejupřímněji děkuji.
Přes značný výdaj investičních i provozních prostředků mohu konstatovat, že rozpočet za rok 2008 skončil jako mírně přebytkový. Co nás však čeká v roce letošním? Stránky novin a dalších sdělovacích prostředků plní pesimistické prognózy ekonomů v souvislosti s celosvětovou ekonomickou krizí. Snížení výkonnosti české ekonomiky bude mít dopad i na daňové příjmy, které tvoří nejpodstatnější část městského rozpočtu. Na základě této skutečnosti budeme muset snížit položku na investice. Je možné, že některé investiční akce města budou muset být přesunuty do následujícího roku, či ještě dále odloženy.
Letošní rok však bude také rokem, kdy započneme čerpat první evropské dotace, které nám byly vloni přiznány. Již byla či brzy bude zahájena řada důležitých staveb, jako je stavba páteřní cyklostezky od Hrachovce po železniční přejezd u Jarcové, rekonstrukce zámeckého parku nebo oprava komunikace mezi místní části Poličná a kruhovým objezdem u kostelíka sv. Jakuba. Z projekčních prací by měly být v polovině roku dokončeny a projednány obě technické studie obchvatu města a pokračování úseku Jarcová – Bystřička.
Přesto, nebo právě proto, že ne vše, co nás v roce letošním a příštím čeká, bude úplně lehké a radostné, bych vám chtěl popřát hodně sil pro společnou práci pro naše město.

 

Jiří Částečka
Starosta města

 

Město Valašské Meziříčí: Zpráva o stavu města Valašské Meziříčí 2008/2009

—————

Zpět