Osadní výbor 2011-2014

13.11.2013 19:09

zápis ze schůze OV Hrachovec 09-10/2013

Zápis ze schůze OV Hrachovec 09, 10.docx (15534)

—————

01.11.2012 07:59

Zápis ze schůze OV Hrachovec 10/ 2012

Přítomní: Ing.Weis Jan, Vaigl Radek, Došek Jaroslav, Melichařík Lubomír, Kovářová Miroslava. Omluveni: Knebl Evžen, Ing.Vrátník Josef Hosté  : Navrátil Vlastimil (MěU V.M.,) Vaigl Vlastimil a Kovářová Zdenka oba za SDH Hrachovec Bod č.1  Seznámení se stavem hasičské zbrojnice v...

—————

31.10.2011 08:12

Mateřská škola Hrachovec

Jednotřídní mateřská škola v Hrachovci byla založena 1. 9. 1977. Kapacita školy je 28 dětí ve věku od 3 do 6 let a v případě odkladu do 7 let. Mateřská škola pracuje podle vlastního školního vzdělávacího programu. Mottem školy je: „Ať je vedro nebo zima, v naší školce je vždy prima“. Škola...

—————

18.10.2011 19:50

Zápis 5/2011 ze zasedání osadního výboru Hrachovec konaného dne 6.10.2011 v KD Hrachovec

Přítomni: Ing. Jan Weiss, Evžen Knebl, Radek Vaigl, Miroslava Kovářová, Jaroslav Došek, Lubomír Melichařík, Ing.Josef Vrátník   Hosté: Vlastislav Navrátil   Program: Stížnosti občanů na pořádání „disko“ akcí v KD Hrachovec. Žádost p. Věžníkové o prodej...

—————

18.10.2011 19:39

Poděkování dětské hřiště

Poděkování Jménem všech občanů, zvláště pak rodičů a dětí, chceme poděkovat za nové dětské hřiště. Velké díky patří panu Strakovi a Chajdrnovi z Městského úřadu Valašské Meziříčí a hlavně všem, co se podíleli na jeho realizaci z řad místních fotbalistů.   Za občany Hrachovce a OV...

—————


Osadní výbor 2007-2011

19.08.2010 09:53

Pozvánka na veřejnou schůzi 8.9.2010

—————

19.05.2010 17:55

Zaslání informací o případných škodách na městském majetku

—————

19.04.2010 21:26

V Hrachovci bude radar

—————